Promovarea contractelor rezervate de achiziții la nivelul Municipiului București

Contracte rezervate în achizițiile publice

Fondul de inovare civică

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiar

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit

Obiectivul general

Să dezvolte dialogul structurat între ONG-urile înregistrate ca unități protejate sau întreprinderi sociale cu autoritățile publice locale de la nivelul Municipiului București în vederea organizării de licitații rezervate.

Perioada de implementare

Aprilie 2018 – Martie 2019

Valoarea totală

60 000 RON

OBIECTIVE SPECIFICE

Pe durata a 12 luni, proiectul urmărește:

Creșterea gradului de informare a 200 de ONG din România și 7 autorități publice din Municipiul București privind condițiile de organizare a unor licitații rezervate.

Acordarea de sprijin și asistență pentru 5 organizații neguvernamentale în vederea participării la procedurile rezervate de achiziție publică organizate în București.

GRUPUL ȚINTĂ

Beneficiarii direcți sunt:

50 ONG furnizori de servicii care vor fi implicați în acțiunile de cercetare, informare și instruire referitoare la licitațiile rezervate.

Acordarea de sprijin și asistență pentru 5 organizații neguvernamentale în vederea participării la procedurile rezervate de achiziție publică organizate în București.

În mod indirect vor beneficia de rezultatele proiectului toate organizațiile înregistrate ca unitate protejată și întrepreinderile sociale precum și autoritățile

REZULTATE

Catalog online de servicii și produse furnizate de întreprinderile sociale și unitățile protejate

Raport de cercetare privind achizitiile publice rezervate în municipiul București

Grupuri de lucru cu ONG-uri/întreprinderi sociale/unități protejate, administrația publică locală și specialisti în achiziții publice (ANAP, AADR, Curtea de Conturi etc.)

Campanie de advocacy la nivelul municipiului București pentru stimularea aplicarii prevederilor legislative privind achizițiile rezervate

Consiliere și asistență tehnică pentru organizații neguvernamentale cu scopul de a participa la achiziții rezervate

WEBminarii destinate organizațiilor neguvernamentale pe teme privind derularea procedurilor de achiziție publică rezervată și participarea ONG-urilor la acestea

Catalogului online de servicii și produse furnizate de întreprinderile sociale și unitatile protejate

Noutăți

Policy Brief: Reserved Contracts – A Necessity for Stimulating Social Inclusion

The policy brief includes a series of public policy recommendations for public authorities at the central and local level, with the goal of stimulating the social inclusion of people from vulnerable groups, by integrating them into the labor market and increasing...

Ghid privind Atribuirea de Contracte Rezervate și Contractarea Serviciilor Sociale

Ghidul privind Atribuirea de Contracte Rezervate și Contractarea Serviciilor Sociale vine în întâmpinarea nevoilor autorităților contractante care doresc să atribuie contracte rezervate sau să contacteze servicii sociale sau alte servicii specifice, în conformitate cu...

Policy brief – Contracte rezervate

Policy brief-ul ”Contracte rezervate - necesitate pentru stimularea incluziunii sociale” realizat de Centrul pentru Legislație Nonprofit în luna mai 2019 furnizează autorităților publice, centrale și locale, opțiuni de politică publică care să îi ajute în a stimula...

Raport: “Achiziții rezervate: provocări, tendințe, oportunități”

Studiul analizează reglementarea și implementarea procedurii de achiziții publice rezervate, prevăzută de art. 111-112 și art. 56 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și evoluția sectorului de activitate căruia aceasta i se adresează, respectiv...

Sesiune depunere proiecte

Obiectul contractului: Sesiune depunere proiecte Data depunere oferta: 24 mai 2018 Achizitor: Primaria Sectorului Achizitie rezervata: Nu

Această pagină de site este parte a proiectului “Promovarea contractelor rezervate de achiziții la nivelul Municipiului București”, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank.