Achiziții

Contracte de achiziții planificate

Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale

Slogan: Finanțări publice pentru ONG
Programului Operațional Capacitate Administrativă
Cod proiect: POCA 111409

Titlul achiziției: Servicii organizare evenimente

CPV 79951000-5 = Servicii de organizare de seminarii

Titlul achiziției: Echipamente IT si software

CPV 31440000-2 – Baterii, 30213100-6 – Computere portabile, 30233000-1 – Dispozitive de stocare și citire, 48000000-8 – Pachete software și sisteme informatice, 48820000-2 – Servere

Titlul achiziției: Servicii tipografice

CPV 79800000-2 – Servicii tipografice și servicii conexe

Titlul achiziției: Materiale consumabile si papetărie

CPV 30192700-8 – Papetărie

Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Slogan: Merg la școală. Sunt Puternic!
Programul Operațional Capital Uman
Cod proiect: POCU 106886

Titlul achiziției: Servicii tipografice

CPV 79810000-5

Titlul achiziției: Servicii organizare evenimente

CPV 79952000-2

Titlul achiziției: Serviciu platformă gamificare

Servicii dezvoltare software