Echipa noastră

Inițiativă și perseverență, fidelitate și calitate

Echipa Centrului pentru Legislație Nonprofit și-a dezvoltat în 5 ani abilități complexe de lucru în proiecte și activități, ceea ce a generat o experiență organizațională de valoare în:

Managementul proiectelor

Contractare

Achiziții publice

Monitorizarea politicilor publice

Comunicare și diseminare de rezultate

Coordonarea resurselor umane

Lucrul cu grupuri defavorizate și integrarea pe piața muncii a persoanelor în situații de risc

Managementul structurilor de economie social

Analiză legislativă

Cercetare sociologică și documentare

Management financiar - contabil și în gestionarea cash-flow-ului de proiect

O parte importantă a asociației este constituită din echipa de monitorizare a Centrului pentru Monitorizarea Politicilor Publice, structură asociativă de economie socială creată de Centrul pentru Legislație Nonprofit. Aceștia dezvoltă instrumentul Issue Monitoring, serviciu specializat de monitorizare a deciziei publice Valoarea adăugată pe care membrii echipei o aduc serviciilor Issue Monitoring se regăsește și în participarea acestora în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale autorităților de reglementare – Camera Deputaților, Senat, ministere etc. –, înștiințând astfel în timp real clienții de toate modificările aduse inițiativelor legislative monitorizate, în procesul acestora de adoptare.

Domenii monitorizate

Politici fiscale

Sănătate

Sănătate

Agricultură

Energie

Retail

Concurență

Achiziții publice

Legislația muncii

Lobby

Justiție

Societate civilă

Educație

Educație

Piața digitală

Parteneriat Public Privat

Publicitate

Ajutor de stat

Fonduri europene

Pentru a afla mai multe despre aceste servicii, accesează site-ul