Proiecte

Monitorizare politici publice. Educație. Achiziții. Unități protejate. Finanțare publică.

Ne implicăm. Facem parteneriate. Monitorizăm. Planificăm. Implementăm. Suntem atenți la rezultate.

Programul Operațional Capital Uman. Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Fondul de Inovare Civică. Issue Monitoring.

Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Slogan: Merg la școală. Sunt Puternic!

Programul Operațional Capital Uman

Cod proiect: POCU 106886

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului la educație preșcolară, și la învățământ primar și secundar inferior de calitate pentru minim 510 preșcolari și elevi din școlile Soldanu, Curcani și Luica din județul Călărași pe durata a 36 de luni.

Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale

Slogan: Finanțări publice pentru ONG

Programului Operațional Capacitate Administrativă

Cod proiect: POCA 111409

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de implicare a Centrului pentru Legislație Nonprofit și a personalului acestuia în evaluarea, monitorizarea și formularea de politici publice alternative privind finanțarea activităților nonprofit

Promovarea contractelor rezervate de achiziții la nivelul Municipiului București

Slogan: Contracte rezervate în achizițiile publice

Fondul de Inovare Civică

Obiectivul general al proiectului: Să dezvolte dialogul structurat între ONG-urile înregistrate ca unități protejate sau întreprinderi sociale cu autoritățile publice locale de la nivelul Municipiului București în vederea organizării de licitații rezervate.

Issue monitoring

Serviciu specializat de monitorizare a deciziei publice dezvoltat de Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de implicare a Centrului pentru Legislație Nonprofit și a personalului acestuia în evaluarea, monitorizarea și formularea de politici publice alternative privind finanțarea activităților nonprofit