Proiecte

Monitorizare politici publice. Educație. Achiziții. Unități protejate. Finanțare publică.

Ne implicăm. Facem parteneriate. Monitorizăm. Planificăm. Implementăm. Suntem atenți la rezultate.

Programul Operațional Capital Uman. Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Fondul de Inovare Civică. Issue Monitoring.
Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local

Parteneriat în dezvoltarea de politici sociale la nivel local

Prevenirea și combaterea riscurilor pentru tineri în rețelele social media online printr-o abordarea bazată pe acțiune – RISE

Prevenirea și combaterea riscurilor pentru tineri în rețelele social media online printr-o abordarea bazată pe acțiune – RISE

Împuternicirea femeilor prin antreprenoriat verde și social – WE GREEN

Împuternicirea femeilor prin antreprenoriat verde și social – WE GREEN

Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România

Reducerea presiunii administrative și digitalizarea procesului de înființare, organizare și funcționare a organizațiilor neguvernamentale în România

Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz

Creșterea eficacității sistemului de protecție specială a copilului printr-o mai bună utilizare a metodei managementului de caz

Achiziţii cu impact social şi de mediu

Achiziţii cu impact social şi de mediu

Promoting the integration of Roma women (PROMA)

Promoting the integration of Roma women (PROMA)

IntersectVoices în Europa – combaterea discriminării împotriva femeilor rome

IntersectVoices în Europa – combaterea discriminării împotriva femeilor rome

Antreprenoriatul social în comunitățile locale/ Social Entrepreneurship in local communities

Antreprenoriatul social în comunitățile locale/ Social Entrepreneurship in local communities

Incluziune și dezvoltare prin economie socială – “IDEAL”

Incluziune și dezvoltare prin economie socială – “IDEAL”

Formare antreprenorială într-o rețea activă (ELAN) / Entrepreneurship learning in an active network (ELAN)

Formare antreprenorială într-o rețea activă (ELAN) / Entrepreneurship learning in an active network (ELAN)

Youth Social Entrepreneurship Hub „Y-SEH”

Youth Social Entrepreneurship Hub „Y-SEH”

Issue Monitoring

Issue Monitoring

Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale

Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale

Promovarea contractelor rezervate de achiziții la nivelul Municipiului București

Promovarea contractelor rezervate de achiziții la nivelul Municipiului București