Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit recrutează asistent financiar.

Principalele responsabilități:

 • monitorizează financiar proiectele organizației;
 • se asigură de eligibilitatea cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor;
 • verifică documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor;
 • asigură procedurile financiare necesare implementării proiectelor;
 • urmărește execuția bugetelor proiectelor, verificând în permanență încadrarea cheltuielilor în liniile bugetare;
 • elaborează lunar rapoarte de monitorizare a subvențiilor acordate în cadrul proiectelor;
 • realizează vizite de monitorizare în funcție de nevoile identificate la nivelul anumitor întreprinderi sociale;
 • întocmește cererile de rambursare aferente proiectelor cu fonduri europene, inclusiv verificarea partenerilor pentru proiectele în care organizația noastră este lider de parteneriat.

Cerințe specifice:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență – 3 ani
 • cel puțin 3 ani experiență în domeniul economico-financiar
 • de preferat experiența în gestionarea proiectelor cu fonduri europene / structurilor de economie socială
 • cunoștințe bune de operare PC

Programul de lucru este flexibil.  

Activitatea se va desfășura în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție, la adresa office@clnr.ro, cu subiectul asistent financiar, până la data de 15.03.2021.