Antreprenoriatul social în comunitățile locale

Social entrepreneurship in local communities

Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, Contract nr. 2019-1-RO01-KA204-063879

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiari

  • Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca (Coordonator)

Parteneri:

  • Asociaţia Centrul Pentru Legislație Nonprofit (România)
  • Fundaţia Danis pentru dezvoltare managerială (România)
  • Consorzio materahub industrie culturali e creative (Italia)
  • Synthesis center for research and education limited (Cipru)
  • Diesis coop: European Research and Development Service for the Social Economy Cooperatives and participative Enterprises (Belgia)

Obiectivul general

Proiectul își propune să crească motivația și să îmbunătățească sprijinul acordat adulților cu inițiative antreprenoriale pentru înființarea de întreprinderi sociale și consolidarea coeziunii sociale în comunitățile locale până în anul 2021.

Perioada de implementare

01 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021

Buget

  • Valoarea totală: 226,299 EUR
  • Buget CLNR: 28,750 EUR

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea unui model integrat și inovator de incubare a business-urilor sociale pentru a ajuta viitorii antreprenori să fondeze afaceri cu impact social puternic în comunitățile lor, până în anul 2021.

Îndrumarea și instruirea a 60 de adulți și 10 angajați ai organizațiilor partenere, care își vor îmbunătăți abilitățile și vor obține informații despre etapele și instrumentele de incubare a afacerilor sociale potrivite pentru comunitățile lor.

Crearea unui instrument de finanțare alternativ și inovator pentru afacerile sociale.

Creșterea vizibilității antreprenoriatului social ca soluție inovatoare pentru bunăstarea comunității și generarea de noi locuri de muncă, în mai mult de 4 țări partenere.

GRUPUL ȚINTĂ

60 de adulți cu inițiative antreprenoriale, ce vor fi implicați în principal în sesiunile de instruire privind antreprenoriatul social adresate angajaților organizațiilor partenere și adulților cu inițiative antreprenoriale și în lansarea platformei transnaționale și multilingve de crowdfunding cu resurse elaborate în cadrul proiectului.

12 adulți cu inițiative antreprenoriale vor beneficia de pe urma campaniilor de crowdfunding ce vor fi organizate prin intermediul platformei, pentru a putea finanța ideile lor de afaceri sociale.

120 de participanți la evenimentele de informare și recrutare a grupului țintă.

Peste 200 de participanți la cele 10 evenimente de multiplicare organizate în cadrul proiectului, care vor obține informații despre produsele intelectuale și alte resurse elaborate.

REZULTATE

O cercetare având ca scop identificarea modelelor de incubare a întreprinderilor sociale și a serviciilor de suport oferite acestora de către hub-urile existente în toate țările partenere

20 de studii de caz transnaționale la nivel european privind cele mai bune exemple de dezvoltare antreprenorială, inclusiv în ceea ce privește transferul de cunoștințe

3 modele de incubare de afaceri sociale corespunzând nevoilor specifice ale fiecărei țări (produs intelectual)

Un ghid integrat/ set de instrumente destinat antreprenorilor, privind incubarea afacerilor sociale (produs intelectual)

Câte un policy brief în fiecare țară parteneră (România, Italia, Cipru și Belgia) cu recomandări privind antreprenoriatul social și finanțarea pentru autoritățile centrale de la nivel național și european

6 cursuri online, în limba engleză, română, greacă, turcă, franceză și italiană cu informații audio-video despre programul integrat de instruire antreprenorială (modele de afaceri de incubare socială pentru antreprenori)

Design-ul unul program de instruire centrat pe oameni, privind antreprenoritul social pentru adulți cu inițiative de business (produs intelectual)

Design-ul unul program de instruire centrat pe oameni, privind antreprenoritul social pentru angajați formatori (produs intelectual)

O sesiune de instruire de 5 zile în Cipru, adresată angajaților organizațiilor partenere

10 angajați ai celor 5 organizații partenere mobilizați și instruiți în domeniul antreprenoriatului social

O sesiune de instruire de 5 zile, centrată pe oameni, pentru 60 de adulți cu inițiative de business în Italia

60 antreprenori care participă activ la formare, îmbunătățirea abilităților și creșterea motivației

60 de idei de afaceri sociale formulate

O platformă transnațională și multilingvă de crowdfunding (produs intelectual)

60 de idei de afaceri sociale publicate online

20 de studii de caz la nivel transnațional din Europa, cu modele de bune practici în dezvoltarea antreprenorială, publicate online

10 materiale cu bune practici privind crowdfunding-ul pentru idei de afaceri sociale

10 angajați ale căror abilități de crowdfunding au fost îmbunătățite

12 idei de business și antreprenori selectați pentru a beneficia de îndrumare în implementarea campaniilor de crowdfunding

12 campanii de crowdfunding

O strategie de comunicare, cuprinzând inclusiv implicarea părților interesate și comunicarea cu acestea

O platforma transnațională, instrument inovator de comunicare

O pagina de socializare

Peste 18 articole despre proiect și rezultatele sale în mass-media online de la nivel transnațional

10 evenimente de multiplicare

4 evenimente de informare și recrutare a membrilor grupului țintă

O conferință de diseminare și planificare a acțiunilor de follow-up

Cel puțin 30 de comunități vor obține informații despre proiect și modelul de incubare a afacerilor sociale