Incluziune și dezvoltare prin economie socială – “IDEAL”

  

Programul Operaţional Capital Uman – Cod proiect 128582

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiari:

Euzone Consultancy Network SRL (Coordonator)

Parteneri:

  • Asociaţia Centrul pentru Legislație Nonprofit
  • Fundația „Toflea”

Obiectivul general

Integrarea socială şi profesională a persoanelor vulnerabile prin sprijinirea înființării a 21 de întreprinderi sociale și întreprinderi sociale de inserţie la regiunile Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest.

Perioada de implementare

29 septembrie 2019 – 28 august 2022

Valoarea totală

11,230,986.95 RON

OBIECTIVE SPECIFICE

Sprijinirea inițiativelor de economie socială prin dezvoltarea competențelor de antreprenoriat social pentru 105 persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială și mentorat pentru aceștia în vederea dezvoltării planurilor de afaceri;

Constituirea și asigurarea sustenabilității a 21 de întreprinderi sociale ce vor asigura 85 de noi locuri de muncă (din care cel puțin 30% aparținând grupurilor vulnerabile), prin consiliere și mentorat în domeniul antreprenoriatului social, realizarea și implementarea planului de afaceri sociale și acordarea ajutorului de minimis;

Identificarea și promovarea de bune practici privind constituirea, funcționarea și dezvoltarea întreprinderilor sociale, prin monitorizarea performanței întreprinderilor sociale înființate în cadrul proiectului.

GRUPUL ȚINTĂ

105 persoane din regiunile Sud-Muntenia, Centru și Nord-Vest care intenționează să înființeze o întreprindere socială.

  • Din totalul grupului țintă: minimum 30 de persoane vor fi selectate din fiecare regiune, cel puțin 30% vor fi femei, iar aproximativ 20% vor fi din tineri cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani (exceptând tinerii NEETs).

REZULTATE

Sub-activitatea A1.1:

Realizarea de materiale promovare, organizarea a 6 sesiuni de informare regionale și încheierea de parteneriate cu actori relevanți (publici și privați);

Sub-activitatea A1.2:

Selectarea celor 105  de participanți la programul de formare în antreprenoriat social (antreprenor în economia socială/ manager de întreprindere socială) și organizarea unor sesiuni de consiliere și mentorat pentru dezvoltarea a cel puțin 95 de planuri de afaceri;

Sub-activitatea A2.1:

Organizarea unui concurs de planuri de afaceri în urma căruia for fi selectate cel puțin 27 de planuri, iar 21 dintre acestea vor beneficia de finanțare,  în vederea înființării de întreprinderi sociale;

Sub-activitatea A2.2:

Asigurarea funcționării a 21 de întreprinderi sociale timp de cel puțin 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, respectiv cel puțin 6 luni de la finalizarea proiectului.