IntersectVoices în Europa

Combaterea discriminării împotriva femeilor rome

REC-RDIS-DISC-AG-2019

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiar

Coordonator:
  • Helsinki Deaconess Institute (Finlanda)

Parteneri:

  • Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR)
  • Romni Onlus (Italia)
  • Asociaţia E-Romnja

Obiectivul general

Proiectul își propune să contribuie la o mai bună înțelegere a experiențelor de discriminare ale femeilor rome din România, Finlanda și Italia și la combaterea discriminării intersecționale, prin îmbunătățirea legislației anti-discriminare pe criterii multiple și a modului de aplicare a acesteia.

Perioada de implementare

01 mai 2020- 30 aprilie 2022

Buget

EUR 308,700 (buget total)
EUR 69 257 (buget CLNR)

OBIECTIVE SPECIFICE

Promovarea unei mai bune înțelegeri a experiențelor de discriminare intersecțională a fetelor și femeilor rome din România, Finlanda și Italia, precum și a reglementării din domeniul combaterii discriminării pe criterii multiple la nivelul UE și la nivelul statelor membre;

 

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la discriminarea intersecțională la nivelul celor trei state membre UE, prin campanii anti-discriminare și evenimente de diseminare organizate în Bruxelles, București, Roma și Helsinki, precum și prin construirea coalițiilor între activiști romi și ne-romi la nivel internațional și național;

 

Instruirea activiștilor romi, a personalului din sectorul ONG și a juriștilor, pentru promovarea egalității pentru victimele discriminării intersecționale, precum și promovarea cooperării între juriști și activiști romi și ne-romi care lucrează în domenii precum: egalitatea de gen, drepturile persoanelor LGBTQI, drepturile migranților;

 

Îmbunătățirea politicilor publice și a legislației din domeniul anti-discriminării de la nivel național și european, prin formularea de recomandări, având la bază concluziile cercetării și consultările cu factorii interesați realizate în cadrul proiectului.

 

GRUPUL ȚINTĂ

1300 persoane vor primi informații privind discriminarea intersecțională, prin intermediul campaniei de conștientizare

150 de persoane vor participa la conferințele naționale (50/per țară)

120 de femei (40 de femei/per țară), aparținând unor grupuri etnice sau religioase minoritare, comunității LGBTQ sau cu dizabilități vor participa la atelierele locale de creștere a conștientizării privind discriminarea intersecțională;

105 participanți la sesiunile de training

60 de persoane interesate (stakeholders) vor fi consultate cu privire la discriminarea intersecțională

60 de participanți de la 10 ONG-uri vor participa la trei ateliere despre rezultatele cercetării, intersecționalitate și crearea de coaliții pentru combaterea discriminării intersecționale

40 de persoane vor participa la conferința de încheiere a proiectului de la Bruxelles

REZULTATE

Un raport de cercetare calitativă privind discriminarea intersecțională a femeilor rome

O analiză a legislației, politicilor publice și a jurisprudenței în materia discriminării

Trei ateliere/țară cu privire la rezultatele cercetării și la recomandările de politică publică

Trei consultări cu părțile interesate (stakeholders)

Recomandări privind îmbunătățirea la nivel naţional și european a politicilor în domeniul discriminării

Trei documente de poziție privind discriminarea intersecțională la nivelul celor trei țări din proiect: România, Finlanda și Olanda

Un manual de training pentru combaterea discriminării intersecționale

Trei sesiuni de training pentru juriști, avocați și activiști, respectiv:

  • Training cu privire la egalitate de gen și etnie
  • Training cu privire la sesizarea cazurilor de discriminare intersecțională
  • Training cu privire la advocacy și monitorizarea politicilor în domeniul discriminării.

O campanie de conștientizare a discriminării intersecționale

Trei conferințe naționale

O conferință internațională (Bruxelles)

Un site dedicat proiectului, cu informații privind discriminarea intersecțională

Conținutul acestei pagini reprezintă numai opinia autorilor și este responsabilitatea exclusivă a acestora. Comisia Europeană nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește utilizarea informațiilor pe care le conține.