Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale

Finanțări publice pentru ONG

Programului Operațional Capacitate Administrativă – Cod proiect: POCA 111409

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiar

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit

Obiectivul general

Creșterea gradului de implicare a Centrului pentru Legislație Nonprofit și a personalului acestuia în evaluarea, monitorizarea și formularea de politici publice alternative privind finanțarea activităților nonprofit.

Perioada de implementare

20 iunie 2018 – 20 octombrie 2019

Valoarea totală

987,868.02 RON

OBIECTIVE SPECIFICE

Proiectul “Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” urmărește creșterea gradului de implicare a Centrului pentru Legislaþie Nonprofit și a personalului acestuia în evaluarea, monitorizarea și formularea de politici publice alternative privind finanțarea activităților nonprofit.

 

Creșterea capacității a 15 organizații neguvernamentale și parteneri sociali de a se implica activ în formularea și promovarea unui set de propuneri de modificare a Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

 

Realizarea în mod participativ a unei propuneri de politică publică alternativă privind finanțarea publică a activităților nonprofit de interes general prin implicarea unui numar de 50 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali împreuna cu 10 reprezentanți din autoritățile și instituțiile publice

 

GRUPUL ȚINTĂ

30 persoane implicate în activitățile de formare și promovare de politici publice alternative

 

5 reprezentanți din partea structurilor asociative ale administrației publice locale implicați în activitățile de formare și promovare de politici publice alternative

 

5 reprezentanți ai partenerilor sociali implicați în activitățile de formare și promovare de politici publice alternative

 

10 reprezentanți din partea autorităților și instituțiilor publice implicați în activitățile de promovare a unei politici publice alternative privind finanțarea publică a activităților nonprofit

 

REZULTATE

Platforma online - Finanțarea publică a ONG - va asigura sustenabilitatea proiectului prin monitorizarea finanțării publice a organizațiilor negurnamentale la nivel național

 

Rețea națională de experti privind finanțarea publică pentru activități nonprofit - va avea rolul de a monitoriza inițiativele legislative

 

Curs privind Ciclul de elaborare a politicilor publice

 

Curs privind Derularea unei campanii de advocacy

 

Raport de evaluare a mecanismelor de finanțare publică a activităților nonprofit

 

Raport privind analiza legislației privind mecanismele de finanțare publică

 

Conferință națională de lansare a raportului de evaluare a mecanismelor de finanțare publica a activităților nonprofit

 

Raport de politică publică privind finanțarea publică a activităților nonpofit de interes general cu privire la modificarea Legii 350/2005

 

4 dezbateri publice regionale- se vor derula sub forma de Public Caffe

 

Conferință Națională privind Finanțarea publică a activităților nonprofit de interes general

 

Platforma online POCA

Pagină website realizată în cadrul proiectului selectat spre finanțare prin Programului Operațional Capacitate Administrativă “Competența face diferența! cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”.