Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale

Finanțări publice pentru ONG

Programului Operațional Capacitate Administrativă – Cod proiect: POCA 111409 – Cod proiect: SMIS 111409, SIPOCA 193

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiar

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit

Obiectivul general

Creșterea gradului de implicare a Centrului pentru Legislație Nonprofit și a personalului acestuia în evaluarea, monitorizarea și formularea de politici publice alternative privind finanțarea activităților nonprofit.

Perioada de implementare

20 iunie 2018 – 20 decembrie 2019

Valoarea totală

987,868.02 RON

OBIECTIVE SPECIFICE

Proiectul “Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” urmărește creșterea gradului de implicare a Centrului pentru Legislaþie Nonprofit și a personalului acestuia în evaluarea, monitorizarea și formularea de politici publice alternative privind finanțarea activităților nonprofit.

 

Creșterea capacității a 15 organizații neguvernamentale și parteneri sociali de a se implica activ în formularea și promovarea unui set de propuneri de modificare a Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

 

Realizarea în mod participativ a unei propuneri de politică publică alternativă privind finanțarea publică a activităților nonprofit de interes general prin implicarea unui numar de 50 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali împreuna cu 10 reprezentanți din autoritățile și instituțiile publice

 

GRUPUL ȚINTĂ

30 persoane implicate în activitățile de formare și promovare de politici publice alternative

 

5 reprezentanți din partea structurilor asociative ale administrației publice locale implicați în activitățile de formare și promovare de politici publice alternative

 

5 reprezentanți ai partenerilor sociali implicați în activitățile de formare și promovare de politici publice alternative

 

10 reprezentanți din partea autorităților și instituțiilor publice implicați în activitățile de promovare a unei politici publice alternative privind finanțarea publică a activităților nonprofit

 

REZULTATE

Publicații:

 • Raport de evaluare a mecanismelor de finanțare publică a activităților nonprofit
 • Raport privind analiza legislației privind mecanismele de finanțare publică
 • Raport de politică publică privind finanțarea publică a activităților nonprofit de interes general cu privire la modificarea Legii 350/2005, Legea 34/1998 și a OG 51/1998 

Alte resurse:

 • Baza de date cu privire la finanțarea activităților nonprofit la nivel naţional (național, județean și local) pentru perioada 2013 – 2018 (date privind finanțările alocate la nivel național de către MMPS în baza Legii 34/1998, date privind finanțările de la nivel național acordate de către MTS, date privind finanțările pentru activități culturale acordate de către AFCN, date privind finanțările acordate de către consiliile județene, date privind finanțările acordate de către de către DJST, date privind finanțările acordate de către consiliile locale ale municipiilor)
 • Bază de date CJ finanțări 2018
 • Bază de date finanțări publice municipii
 • Bază de date finanțări DJTS- finanțări 2018
 • Platforma online – Finanțarea publică a ONG
 • Rețeaua națională de experți privind finanțarea publică pentru activități nonprofit
 • Newslettere săptămânale privind publicarea de rapoarte naționale și internaționale, inițiative legislative, finanțări pentru ONG-uri 

Activități de formare:

 • Curs privind Ciclul de elaborare a politicilor publice- modul 1 și modul 2
 • Curs Strategii de advocacy
 • Curs Bugetare participativă 

Evenimente publice:

 • Conferință națională de lansare a raportului de evaluare a mecanismelor de finanțare publica a activităților nonprofit
 • Conferință națională privind finanțarea publică a activităților nonprofit de interes general
 • Conferință de presă pentru diseminarea rezultatelor proiectului

Propunere de politică publică alternativă: finanțarea publică a activităților nonprofit

Proces de consultare publică:

 • 4 dezbateri publice regionale – organizate la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și București
 • 7 adrese de solicitare punct de vedere către instituții publice centrale
 • 2 întâlniri de consultare cu reprezentanți ai instituțiilor publice centrale
 • 4 adrese de solicitare puncte de vedere transmise către structurile asociative ale administrației publice locale
 • O întâlnire de consultare cu reprezentanți ai unei structuri asociative a administrației publice locale

Platforma online POCA

Pagină website realizată în cadrul proiectului selectat spre finanțare prin Programului Operațional Capacitate Administrativă “Competența face diferența! cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European”, SMIS 111409, SIPOCA 193.