Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului

Merg la școală. Sunt Puternic!

Programul Operațional Capital Uman – Cod proiect: POCU 106886

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiari

Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit, Asociația pentru Educație și Drepturile Omului, Euzone și partenerii instituționali și educaționali din comunitățile Șoldanu, Curcani și Luica

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea accesului la educație preșcolară, și la învățământ primar și secundar inferior de calitate pentru minim 510 preșcolari și elevi din școlile Soldanu, Curcani și Luica din judetul Calarași pe durata a 36 de luni.

Perioada de implementare

9 mai 2018 – 8 mai 2021

Valoarea totală

4,935,291.32 RON

OBIECTIVE

Proiectul va asigura prin derularea activităților sale:

Creșterea ratelor de înscriere în educația timpurie (Grădinița estivală)

Implicarea părinților în educația copilului (Programul Cercul povestitorilor)

Dezvoltarea si adaptarea programelor de tipul Școala după Școală (școala de weekend)

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice (Programul de formare)

Sprijin financiar pentru copii și familiile provenind din mediile defavorizate (pachetele de rechizite și îmbrăcăminte precum și subvențiile)

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din elevi, cadre didactice și părinți din cele trei localități Soldanu, Curcani și Luica după cum urmează:

120 de copii de vârstă preșcolară

240 de elevi din învățământul primar

150 din învățământul gimnazial

65 de cadre didactice din școlile unde se realizează intervenția

510 părinți și tutori ai elevilor implicați în proiect

Pentru a transforma școala într-o instituție prietenoasă pentru toți copiii înscriși la școala, activitățile extracuriculare (programul Micii Cercetași) precum și sesiunile de educație pentru sănătate, antreprenoriat și dezvoltare durabilă se vor adresa tuturor elevilor din ciclul primar și gimnazial.

REZULTATE

510 preșcolari și elevi împreună cu părinții acestora și 65 de profesori selectați

3 planuri de management a școlilor dezvoltate și implementate

3 parteneriate dezvoltate cu școli din București și Oltenița

390 elevi din ciclul primar și gimnazial au beneficiat de activități extrașcolare pentru dezvoltarea abilităților de viață timp de 2 ani școlari

Opționalul din curriculum la decizia școlii ”Educație pentru sănătate” implementat la nivelul celor trei școli partenere timp de 2 ani școlari

120 preșcolari cu vârsta școlară și 120 de elevi de clasa a IVa au beneficiat de măsuri de suport educațional pentru intrarea în ciclul educațional următor

390 de elevi au beneficiat de măsuri de sprijin financiar sub formă de haine și subvenții lunare timp de 25 de luni

150 de elevi din ciclul gimnazial au beneficiat de servicii de tipul Școala dupa Școală pe parcursul a 5 semestre

60 de preșcolari și părinți au beneficiat de măsuri de sprijin educațional prin programul ”Your story” pe parcursul a 5 semestre

65 de profesori instruiți și consiliați

15 profesori au beneficiat de programe de motivare

Noutăți

Evenimentul educațional comunitar Merg la școala. Sunt puternic!

Centrul pentru Legislatie Nonprofit și partenerii săi au organizat astăzi Evenimentul educațional comunitar Merg la școala. Sunt puternic! Cu ajutorul comunităților Șoldanu, Luica și Curcani, dar și cu sprijinul Biserica "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" -...

Galerie foto

Photo credit: Fotografie dedicată by Ștefan Bartiș

Pagină website realizată în cadrul POCU 106886/ Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020/ Axa prioritară Educație și competențe/ Obiectiv specific. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 Școală pentru toți/ Titlul proiectului: Măsuri pentru creșterea participării la educație și prevenirea abandonului/ Contract numărul 30892/08.05.2018/. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.