Promoting the integration of Roma women (PROMA)

Promoting the integration of Roma women (PROMA)

Finanțator: Erasmus+

2020-1-RO01-KA204-080214

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiari:

 • Asociaţia Centrul Pentru Legislație Nonprofit (Coordonator)

Parteneri:

 • SYMPLEXIS (Grecia)
 • CITIZENS ASSOCIATION FOR SUPPORT OFMARGINALIZED GROUPS ROMA RESOURCECENTER SKOPJE (Republica Macedonia de Nord)
 • MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL (Spania)
 • BK Consult GbR (Germania)

Perioada de implementare: 01 Decembrie 2020 – 30 noiembrie 2022

Valoarea totală: 171 570 EUR. 

Scopul proiectului:

Integrarea femeilor rome prin crearea de instrumente care să răspunda nevoilor lor în domeniul educatiei și prin instruirea educatorilor care lucrează în comunitățile rome.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din:

 1. Educatori formali și non formali care lucrează în comunitățile rome: vor fi implicați atât în ​​livrarea programului pilot de consolidare a capacităților, cât și în proiectarea și implementarea programelor locale pentru femeile rome. În acest scop vor fi selectați 10 educatori formali și non-formali care lucrează în comunitățile rome din fiecare dintre cele 4 țări participante.
 2. Femei rome: similar cu educatorii formali și non formali care lucrează în comunitățile rome, femeile rome vor fi, de asemenea, implicate direct în proiectarea și livrarea programelor pilot locale care vizează incluziunea lor socială. În acest scop vor fi selectate cel puțin 25 de femei rome din fiecare dintre cele 4 țări de implementare.

REZULTATE

 • O cercetare calitativă privind nevoile femeilor rome în legătură cu educație. Cercetarea se va desfășura în toate statele implicate în proiect și va include și studii cu privire la legislația și la politicile în domeniu. Vor rezulta patru rapoarte naționale și un raport privind cele mai bune practici în domeniu.
 • O metodologie inovativă care să încurajeze incluziunea socială a femeilor rome, utilizând educația incluzivă a adulților, ținând cont de contextul local și promovând programe pilot locale concepute și implementate în comun de femei rome și educatori care lucrează în comunitățile rome;
 • Dezvoltarea capacităților a 40 de educatori care lucrează în comunitățile rome, din cele 4 țări participante (România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord) de a implementa metodologia dezvoltată pentru incluziunea socială a femeilor rome;
 • Cel puțin 100 de femei rome din cele 4 țări participante (România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord) își vor construi abilitățile și competențele participând la programele pilot implementate la nivel local;
 • Programe pilot locale care vizează incluziunea socială a femeilor rome prin educație vor fi implementate în comun de către educatori și femei rome din cele 4 țări participante (România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord);
 • Dezvoltarea unui instrument online pentru facilitarea diseminării programului de consolidare a capacităților pentru educatorii formali și non-formali ai femeilor rome și care conține materiale de informare pentru femeile rome, în toate limbile țărilor participante (română, spaniolă, greacă și macedoneană) , precum și in limba engleza. Cea mai mare parte din aceste materiale va fi tradusa și în limba romani;
 • Dezvoltarea unor legături strânse între partenerii consorțiului și autoritățile locale, pe de o parte, și ONG-urile, organizațiile și asociațiile de romi, pe de altă parte;
 • Organizarea unui eveniment de tipul „Ziua Porților Deschise” timp de 3 zile în Spania, Grecia și Macedonia de Nord pentru promovarea proiectului și a rezultatelor acestuia;
 • Organizarea unui eveniment internațional în România pentru prezentarea proiectului și a rezultatelor sale către diferiți actori interesați.

Alte rezultate așteptate:

 • Educatorii care lucrează în comunitățile rome sunt instruiți cu privire la o metodologie nouă pentru a putea răspunde mai bine provocărilor educaționale speciale și particulare cu care se confruntă femeile rome, care in multe situații împiedică integrarea lor în comunitățile locale;
 • Femeile rome sunt mai implicate în urmărirea inițiativelor educaționale la nivel local care vizează incluziunea lor socială, precum și dezvoltarea competențelor lor;
 • Autoritățile locale, ONG-urile, organizațiile și asociațiile de romi și alte organizații care oferă sprijin romilor sunt conștiente de metodologia nou dezvoltată și pot accesa toate materialele relevante activității pe care o desfășoară;
 • Femeile de etnie romă din cele 4 țări participante sunt angajate să facă eforturi pentru adoptarea metodologiei PROMA și să facă parte din programele locale;
 • Partenerii din cadrul proiectului își vor extinde rețelele și contactul cu organizații și instituții cu aceeași idee care activează în domeniul educației adulților și, de asemenea, în promovarea integrării romilor;
 • Dezvoltarea unui model de bună practică în ceea ce privește utilizarea educației adulților pentru promovarea incluziunii sociale a femeilor rome introdusă diferiților actori și părți interesate nu numai în cele 4 țări participante (România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord), dar și la nivelul UE.
Aptitudini

Postat pe

februarie 8, 2021