Youth Social Entrepreneurship Hub „Y-SEH”

Erasmus+

Contract nr. 2018-3-RO01-KA205-061163

 

DESCRIERE GENERALĂ

Beneficiari

  • Asociația Centrul Român de Politici Europene (Coordonator)

Parteneri:

  • Asociaţia Centrul Pentru Legislație Nonprofit (România)
  • DIESIS coop – European Research and Development Service for the Social Economy, Cooperatives and Participative Enterprises (Belgia)
  • Consorzio Nazionale Meuccio Ruini per la formazione, i servizi al lavoro E l’innovazione tecnologica – Societa’ Cooperativa (Italia)

Obiectivul general

Proiectul își propune să promoveze antreprenoriatul social în rândul tinerilor și să crească motivația și interesul acestora pentru a dezvolta întreprinderi sociale sustenabile.  

Perioada de implementare

01 februarie 2019 – 30 septembrie 2020

Buget

  • Valoarea totală: 103,094 EUR
  • Buget CLNR: 17,934 EUR

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea unor materiale de studiu și instrumente de lucru inovative pentru tinerii care își propun să fondeze și să dezvolte întreprinderi sociale.

Creșterea capacității organizațiilor care desfășoară activități cu tineri de a oferi instrumente de lucru adaptate nevoilor acelora dintre ei care doresc să dezvolte întreprinderi sociale.

Promovarea responsabilității sociale în rândul tinerilor antreprenori.

GRUPUL ȚINTĂ

60 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 22 de ani, care doresc să își dezvolte competențele antreprenoriale, să înțeleagă antreprenoriatul social și beneficiile acestuia în dezvoltarea personală și profesională și să transmită mai departe informațiile obținute.

REZULTATE

Dezvoltarea unei platforme online dedicată proiectului;

Realizarea unui set de instrumente pentru dezvoltarea și managementul unei întreprinderi sociale. Acesta va fi disponibil pe platforma online dedicată proiectului;

Elaborarea unor metodologii de dezvoltare a instrumentelor de predare în domeniul antreprenoriatului social;

Evenimente naționale, organizate în cadrul fiecărei țări implicate în proiect, dedicate antreprenoriatului social și a responsabilității sociale: 200 de tineri, profesori, manageri de întreprinderi sociale vor promova beneficiile dezvoltării unor întreprinderi sociale; 30 de directori de școli vor fi informați despre Platforma Virtuală de întreprinderi sociale și modul de utilizare a acesteia;

Cel puțin 200 de tineri informați despre antreprenoriatul social și cel puțin 15 planuri de afaceri dezvoltate prin intermediul Platformei Virtuale de întreprinderi sociale;

Elaborarea unui raport european cu privire la profilul antreprenorului social;

Diseminarea activităților și a rezultatelor proiectului în rândul a peste 1000 de parteneri, stakeholderi, grup țintă, la nivel național și european, prin intermediul platformelor de social media, a website-ului proiectului și al organizațiilor partenere.