Publicații și Resurse

Publicații

Centrul pentru Legislație Nonprofit publică manualul pentru trainerii în educație non-formală pentru o abordare holistică în ceea ce privește lucrul cu femeile rome

Femeile rome reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale, numărându-se printre victimele a ceea ce numim discriminare intersecțională, iar educația reprezintă unul dintre principalii factori care ajută la integrarea și împuternicirea grupurilor...

CLNR publică Ghidul privind achizițiile cu clauze sociale și verzi

Achizițiile publice sau private reprezintă instrumente de realizare a obiectivelor de politică publică ale guvernelor, precum și a obiectivelor de dezvoltare ale mediului de afaceri. Nivelul ridicat al sumelor alocate pentru achiziții, în general la nivelul...

Raport de politică publică: Implementarea principiului intersecționalității în legislația europeană și națională

Multe persoane aparțin adesea mai multor grupuri minoritare, ceea ce le face susceptibile de a confrunta cu forme complexe și, posibil, unice de discriminare, întrucât inegalitățile tind să se acumuleze, în special în cazul grupurilor minoritare etnice cu un statut...

CLNR publică Policy brief Implementarea principiului intersecționalității în legislația din România

Victimele discriminării intersecționale sunt printre persoanele cele mai vulnerabile, iar problemele cu care se confruntă sunt, în general, cauzate de sărăcie, lipsa accesului la educației și la servicii de sănătate de calitate, și, nu în ultimul rând, de încrederea...

Policy brief-ul Incubarea socială, o nevoie pentru dezvoltarea afacerilor sociale în România

Raportul prezintă o serie de concluzii referitoare la programele de incubare și de accelerare destinate afacerilor sociale la nivel local și național, obținute în urma Raportului Modelul de incubare socială din România realizat de CLNR.În România, incubatoarele de...

Resurse
Organizațiile neguvernamentale pot beneficia în mod gratuit de serviciul de monitorizare legislativă Issue Monitoring pentru a primi alerte în timp real cu privire la modificările legislative ce vizează funcționarea ONG, finanțarea și transparența.

www.legiong.ro

Platformă online de resurse juridice destinate organizațiilor neguvernamentale din România dezvoltată de către Centrul pentru Legislatie Nonprofit.

www.issuemonitoring.ro

Serviciu specializat de monitorizare a deciziei publice dezvoltat de CMPP, care permite anticiparea unor schimbări esențiale pentru orice organizaţie din mediul de afaceri sau din sectorul non-guvernamental.

Platforma Finanțarea publică a activităților nonprofit

Această platformă reprezintă o resursă pentru toți cei interesați de finanțarea activităților non-profit din fonduri publice. Platforma conține informații despre legislația aplicabilă, rețeaua de experți în domeniul finanțării activităților non-profit și date centralizate privind finanțările publice acordate la nivel național (ministere sau alte instituții centrale) și la nivel local (consilii județene și consilii ale locale). Informațiile sunt obținute prin cereri de informații publice formulate în baza Legii 544/2001 și prin colectarea de date de pe paginile de internet ale instituțiilor finanțatoare. Primele date au fost solicitate pentru perioada 2013 – 2017, urmând să actualizăm anual datele cu privire la finanțările acordate.

Catalogul entităților protejate

Acest catalog conține informații despre entitățile protejate care sunt eligibile pentru atribuirea de contracte rezervate în baza art. 56 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, precum și despre furnizorii de servicii sociale care pot participa la achiziția serviciilor sociale în conformitate cu art. 111-112 din aceeași lege. Catalogul are ca scop încurajarea utilizării procedurii de achiziții rezervate și a contractării sociale, prin facilitarea cunoașterii pieței de către autoritățile contractante și a identificării entităților eligibile pentru a participa la aceste proceduri de achiziții publice.     

Centrul pentru Legislație Nonprofit

Str. Budila 12, București

Orar

Luni-Vineri: 09:00 – 18:00

E-mail

office@clnr.ro