Economia socială are ca misiune desfășurarea de activități care să servească interesul general al comunității sau un scop social, prin producerea şi furnizarea de bunuri și servicii, precum și prin incluziunea persoanelor vulnerabile pe piața muncii. Legislația română menționează o serie de condiții obligatorii pentru definirea unei entități ca și întreprindere socială, cea mai importantă fiind aceea de a urmări un scop social și/ sau interesul general al comunității. Dacă în cazul unui ONG, aceste condiții sunt prin definiție subscrise scopului, pentru o societate comercială este nevoie de o adaptare a modului de funcționare și implicit a actelor constitutive. Pentru a stimula antreprenoriatul social este nevoie în egală măsură de implicarea ONGurilor în activități economice dar și de atragerea antreprenorilor în afaceri cu impact social.

Pentru a încuraja dezvoltarea sectorului economiei sociale din România și pentru a veni în sprijinul viitorilor antreprenori, Centrul Pentru Legislație Nonprofit organizează marți, 30 iunie a.c., ora 17, un webinar pe tema antreprenoriatului social, ce va reuni experți și antreprenori sociali care vor aborda următoarele subiecte:

  1. Cum poate contribui o societate comercială la promovarea unui scop social și/ sau a interesului general al comunității;
  2. Care sunt cerințele legale și procedura de urmat pentru acreditarea întreprinderilor sociale și de eligibilitate pentru atragerea finanțărilor europene;
  3. Bune practici și exemple de succes în aplicarea principiilor economiei sociale;
  4. Lecții învățate în 10 ani de economie socială în România.

Agendă

17.00-17.20

Principiile economiei sociale și cerințele legislației în vigoare din România

  • Gabriel Stănilă & Octavian Rusu, Asociația Centrul Pentru Legislație Nonprofit

17.20-17.50

Panel cu invitați:

Adriana Iordache, Asociația Centrul Pentru Legislație Nonprofit (moderator)

  • Octavian Rusu- Fondator & manager, Issue Monitoring SRL
  • Angela Achitei – Președinte executiv, Fundația Alături de Voi
  • Loreta Isac – Cofondator Atelierul Simpluș SRL
  • Gabriela Achihăi – Director, Fundația de sprijin comunitar

17.50-18.00

Studiu de caz Issue Monitoring

  • Octavian Rusu- Fondator & manager, Issue Monitoring SRL

18.00 -18.15

Q&A

Participarea la acest eveniment este gratuită.

Pentru înscrieri vă rugăm să completați formularul de înscriere, până la data de 29 iunie.

Evenimentul este realizat în cadrul proiectului „IDEAL – Incluziune și dezvoltare prin economie socială, Contract POCU/449/4/16/128582”, finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.16 Consolidarea capacitații întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto- sustenabilă.